Toimitusjohtaja Timo Saarisen Puheenvuoro: Kestävät Sähkömarkkinat

eWatt_CEO_Timo_Saarinen_keynote

Olin keynote puhujana Forthem Startup-päivässä 16. toukokuuta. Puheeni aiheena oli kestävät sähkömarkkinat Euroopassa. Monet esityksessä käsitellyistä aiheista ovat esillä päivittäisessä työssäni. Keskustelu keskittyy usein pääasiassa uusiutuvaan energiaan ja keinoihin edistää vihreää siirtymää. On kuitenkin korkea aika ymmärtää, että kestävät sähkömarkkinat tarkoittavat paljon enemmän kuin pelkästään vihreää energiaa. On olennaista varmistaa, että sähköä on kaikkien saatavilla ja että verkkomme kestävät sen siirtämisen kaikissa tilanteissa. Samalla on varmistettava, että sähkön hinta pysyy kohtuullisella tasolla ja että ihmiset voivat selviytyä sähkölaskuistaan.