Tietoa Meistä

eWatt Smart Power Systems Oy

Kestävien ja tehokkaiden energiaratkaisujen edelläkävijä

eWatt Smart Power Systems Oy erottuu kestävän energian sektorilla innovatiivisella lähestymistavallaan lämmityspalveluihin ja sähkön säätöratkaisuihin. Turvallisuutta ja tehokkuutta korostaen eWatt pyrkii parantamaan energian käyttötapoja erilaisissa kiinteistöissä, asuinrakennuksista yrityskiinteistöihin.

Sitoutuminen turvallisuuteen ja tehokkuuteen
eWatt’s ydinmissio on tarjota luotettavia ja turvallisia lämmityspalveluita. Lähestymistapamme keskittyy järjestelmiemme turvallisuuteen ja niiden energiatehokkuuteen. Tämä sitoutuminen näkyy innovatiivisissa ratkaisuissamme, jotka palvelevat monenlaisia kiinteistöjä.


Visio vihreämmästä tulevaisuudesta
eWatt ei pelkästään tarjoa palveluja; vaan se on osana toteuttamassa kestävämpää tulevaisuutta. Visiomme on ulottaa älykäs sähkön käyttö kaikkien saataville ja tukee laajempia vihreän siirtymän tavoitteita.


Sähkön käytön optimointi
Älykäs sähkön käyttö: Ohjaamalla sähkön käyttöä aikoihin, jolloin tarjonta on suurempi ja hinnat alhaisemmat. eWatt on keskeisessä roolissa tehokkaan energiankulutuksen edistämisessä.
Vihreän siirtymän tukeminen: Parantamalla sähkön saatavuutta ja luomalla joustavuutta sähkön kysynnän mukaan eWatt edistää aktiivisesti kestäville energiaratkaisuille perustuvan tulevaisuuden toteutumista.

Yhteenveto

eWatt Smart Power Systems Oy on innovaation kirkas valopilkku kestävän energian alalla, osoittaen miten turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen vihreään siirtymään voivat yhdistyä luomaan vaikuttavia energiaratkaisuja. Lähestymistapamme automatisoituihin lämmityspalveluihin ja älykkääseen sähkön käyttöön ei ole pelkkä liiketoimintamalli; se on askel kohti kestävämpää ja energiatehokkaampaa maailmaa!

The eWatt Team.

Timo Saarinen

CEO & Co-Founder
timo@ewatt.fi
Timo on visionääri, myynnin ammattilainen ja kokenut yrittäjä. Hyvä asiakaskokemus ja asiakkaalle tarjottavan hyödyn kasvattaminen on hänelle kaiken tekemisen lähtökohta.

Joosu Terhivuo

CTO & Co-Founder
joosu@ewatt.fi
Joosu on kokenut ohjelmistoalan ammattilainen ja yrittäjä. Hän on analyyttinen ongelmanratkaisija, joka nauttii liiketoiminnan arvon luomisesta ohjelmistojen, automaation ja tekoälyn avulla.

Arvomme

Turvallisuus

Tarjoamme vain turvallisia lämmityspalveluita ja sähkön säätöratkaisuja, varmistaen järjestelmien turvallisuuden ja toimivuuden kaikissa tilanteissa.

Vaikuttavuus

Pyrimme aina tehokkaaseen energian käyttöön hyödyntämällä automaatioteknologiaamme lämmityksen hallinnassa ja sähkönkulutuksen optimoinnissa.

Kestävä kehitys

eWatt tukee vihreää siirtymää edistämällä älykästä ja ympäristöystävällistä sähkön käyttöä, sovittamalla sen paremmin uusiutuvan energian tarjontaan ja kysyntään.

Innovaatiset ratkaisut

Sitoutuneena innovatiivisten palveluiden kehittäjänä eWatt pystyy tarjoamaan edistyksellisiä teknologioita ja ratkaisuja, jotka parantavat energianhallintaa ja asiakaskokemusta.