Sähkönkulutuksen seuranta

Sähkönkulutuksen seurantamme hyödyntää tekoälyä (AI) energianhallinnan ja tehokkuuden vallankumouksellistamiseksi. Tämä lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä energian käytön optimoimiseksi, kustannusten vähentämiseksi ja ympäristön kuormituksen pienentämiseksi.

Kulutusmallien tunnistaminen

Järjestelmämme käyttää tekoälyalgoritmeja suurten tietojoukkojen analysoimisiin, tunnistaen sähkönkäyttö profiilit, kulutuspiikit ja laitteet.

Analytiikka

Kerätyn datan perusteella pystymme ennakoimaan energiakulutusta ja sen jakautumista eri laitteiden ja käyttöaikojen välillä.

Poikkeamien havaitseminen

Tekoälyn avulla pystymme tunnistamaan ja analysoimaan poikkeamia ja epäsäännölisyyksiä sähkönkulutuksessa, mitkä voivat johtua mahdollisista viosta.

Tietoon perustuvat ratkaisut

Analyysin perusteella tarjoamme ratkaisuehdotuksia sähkönkäytön ja lämmityksen optimointiin sekä arvion edullisimmasta sähkösopimustyypistä. Lisäksi saat ehdotuksen eWatt lämmitysautomaatio ratkaisusta jos sillä on mahdollista kustannustehokkaasti pienentää kiinteistön sähkönkulutusta.

Lämmityksen, ilmanvaihdon ja sähkönkäytön optimointi

eWatt Cloud integroituu muihin älykkäisiin järjestelmiin kodissa tai rakennuksessa kokonaisvaltaisen energiankäytön optimoimiseksi, säätäen näitä järjestelmiä käyttömallien, sääennusteiden ja sähkönhintojen perusteella.

Palvelun soveltuvuus

Teollisuuskiinteistöt
Palvelu soveltuu hyvin teollisuuskiinteistöille, joissa on merkittävää sähköä kuluttavaa laitteistoa. Se mahdollistaa tarkan seurannan ja hallinnan tuotantoprosessien aikana.

Pienet ja keskisuuret yritykset
Palvelu tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan seurata ja optimoida sähkönkulutusta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Valvonta ja vikatilanteiden selvitys
Palvelu on hyödyllinen kohteissa, jotka tarvitsevat jatkuvaa seurantaa ja hälytyksiä häiriötilanteista tai apua sähkönkäyttöön liittyvän ongelman ratkaisussa, kuten vinokuormat.

Sähkönkäytön optimoiminen
Palvelu on ihanteellinen kaikille niille yrityksille, jotka haluavat pienentää sähkölaskujaan ja minimoida ympäristövaikutuksensa älykkään hallinnan ja optimoinnin avulla.

eWatt Smart Power Systems Oy:n älykkään sähkönkulutuksen seurannan integrointi tekoälyyn tarjoaa innovatiivisen ja tehokkaan lähestymistavan energian käytön hallintaan.

Tämä auttaa paitsi kulutuksen optimoinnissa myös edistää kestävän energian käytäntöjen kehittymistä. Kulutuksen pienentäminen luotettavan teknologian avulla tarjoaa turvallisen ratkaisun kustannusten hallintaan ja säästöihin.

Palvelun hyödyt

Energiatehokkuus
Älykäs seuranta vähentää energian tuhlausta optimoimalla laitteiden ja järjestelmien käyttöä

Säästöt
Älykkäästi ohjattu sähkön käyttö johtaa pienempiin sähkölaskuihin.

Ympäristövaikutukset
Pienentynyt sähkönkulutus vähentää hiilidioksidipäästöjä ja pienentää ympäristövaikutuksia.

Tietoa päätöksentekoon
Yritykset saavat arvokasta tietoa energiankulutuksestaan, mikä mahdollistaa perustellut päätökset kulutustottumuksista.

Smart Power Kartoitus

Sähkönkulutuksen seuranta
Kahden viikon mittainen seuranta tietojen keräämiseksi analyysiä varten.

Laitekatselmus ja käyttötottumusten arviointi
Yksityiskohtainen arviointi sähkölaitteista ja niiden kulutuksesta.

Kulutuksen optimointi
Suositukset kulutuksen optimoimiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

Säästöpotentiaalin tunnistaminen
Mahdollisten eri säästökohteiden erittely.

Toimintasuunnitelma
Kattavan suunnitelman kehittäminen konkreettisilla toimenpiteillä energiansäästön saavuttamiseksi.

Poikkeavuuksien ja vikojen havaitseminen
Raportoimme mahdollisista laitevikojen merkeistä tai muista sähköjärjestelmän mahdollisista ongelmista kuten vinokuormista.

Aloita kartoitus täyttämällä lomake

Olemme teihin pian yhteydessä.