Lämmitysautomaatio Yrityksille

eWatt lämmitysautomaatio tarjoaa räätälöidyn, älykkään ja automatisoidun lämmityksenhallinta ratkaisun. Palvelu on suunniteltu integroitumaan saumattomasti yritysten olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin, joten sen käyttöönotto ei edellytä laitehankintoja.

Hyödyt & Ominaisuudet

Älykäs lämmönhallinta

Automaattinen järjestelmämme valvoo ja säätää lämpötiloja ja ilmanvaihtoa optimaalisesti tarjoten mukavuutta ja tehokkuutta ilman manuaalista säätöä.

Säästöt

Järjestelmä optimoi lämmityksen ja ilmanvaihdon tarpeen mukaan, mikä johtaa merkittäviin säästöihin energiankulutuksessa ja kustannuksissa.

Turvallisuus ja luotettavuus

eWatt valvoo kaikkien laitteiden toimintaa 24/7 ja reagoi mahdollisiin häiriöihin tai vikatilanteisiin.

Joustava integraatio

Palvelu on suunniteltu yhteensopivaksi useimpien olemassa olevien lämmitysjärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan ja nopean käyttöönoton.

Asiakaskohtainen ratkaisu

Palvelu toteutetaan aina asiakaskohtaisesti huomioiden kiinteistön lämmitysratkaisut, ilmanvaihto, tilojen käyttö sekä muut mahdolliset lämmityksen ohjaukseen vaikuttavat asiat.

Toteutus

eWatt lämmitysautomatiikka optimoi lämmityksen hallinnan kiinteistöissä, mahdollistaen lämpötilojen säätämisen tilojen käytön ja tarpeen mukaan. Järjestelmä valvoo lämpötiloja ja säätää lämmitystä automaattisesti tarpeen mukaan, säästäen energiaa ja kustannuksia samalla kun varmistetaan mukava ja turvallinen työympäristö.

Palvelun Hyödyt

Sähkönkulutuksen vähentyminen tinkimättä käyttömukavuudesta.

Kustannussäästöt: Tehokkaampi energiankäyttö johtaa alhaisempiin käyttökustannuksiin.

Ympäristövaikutus: Vähentynyt energiankulutus vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Henkilöstöresurssien säästö: Lämmityksen hallinta ei vaadi jatkuvia kiinteistössä tehtäviä toimenpiteitä, mikä säästää henkilöstöresursseja.

Henkilöstön tyytyväisyys: Muuttuviin olosuhteisiin oikein säätyvä lämmitys usein myös lisää henkilöstön tyytyväisyyttä.

Smart Power Kartoitus

Sähkönkulutuksen seuranta
Kahden viikon mittainen seuranta tietojen keräämiseksi analyysiä varten.

Laitekatselmus ja käyttötottumusten arviointi
Yksityiskohtainen arviointi sähkölaitteista ja niiden kulutuksesta.

Kulutuksen optimointi
Suositukset kulutuksen optimoimiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

Säästöpotentiaalin tunnistaminen
Mahdollisten eri säästökohteiden erittely.

Toimintasuunnitelma
Kattavan suunnitelman kehittäminen konkreettisilla toimenpiteillä energiansäästön saavuttamiseksi.

Poikkeavuuksien ja vikojen havaitseminen
Raportoimme mahdollisista laitevikojen merkeistä tai muista sähköjärjestelmän mahdollisista ongelmista kuten vinokuormista.

Aloita täyttämällä lomake

Olemme teihin pian yhteydessä.